Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa (Outsourcing Kadrowo-Płacowy)

Zapraszamy do skorzystania z usług kadrowo-płacowych świadczonych przez naszą firmę.

Oferujemy pełną kompleksową obsługę kadrowo-płacową obejmującą:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ich bieżącą aktualizację,

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zmianami warunków zatrudnienia oraz zakończeniem stosunku pracy
  (umowy o pracę, informacje o warunkach zatrudnienia, świadectwa pracy itd.)

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania, w tym wynagrodzeń chorobowych
  i zasiłków,

 • Ewidencjonowanie absencji pracowniczych (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.)

 • Przygotowanie i rozliczanie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie),

 • Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń, wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych w ZUS,

 • Sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych i korygujących ZUS;

 • Przygotowanie Informacji Rocznych ZUS dla pracowników,

 • Sporządzanie sprawozdań GUS,

 • Prowadzenie rozliczeń PFRON,

 • Przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT 4R),

 • Monitorowanie badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP,

 • Kontakt z PIP, ZUS, GUS i innymi instytucjami w imieniu klienta,

 • Uczestniczenie podczas kontroli uprawnionych organów takich jak PIP, US, ZUS, PFRON.

 • Doradztwo z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych.

Podstawowy cennik obsługi kadrowo-płacowej:

- pracownik ( umowa o pracę) - 30,00 zł - 40,00 zł netto* m-c/os

- umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 20,00 zł netto m-c/szt.

Do cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena obsługi kadrowo-płacowej uzależniona jest od ilości pracowników i zakresu świadczonej usługi. Przy firmach o większej ilości zatrudnionych wycena usługi dokonywana jest indywidualnie – prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.