Korekty ZUS i ZUS RIA

szkolenia zus

Zapraszam do skorzystania z usługi korygowania dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS, a także wsparcia przy przygotowaniu dokumentów ZUS RIA za osoby zatrudnione w latach 1999-2018.

Mimo upływu lat nadal wiele firm ma problem z błędami w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych - otrzymuje z ZUS tzw. ”zawiadomienia o błędach”. Dotyczyć one mogą zarówno bieżących miesięcy ale również lat odległych.

Należy mieć świadomość, iż jeżeli płatnik ma nadal nieprawidłowości w dokumentacji od roku 1999 to zawiadomienia będziemy otrzymywać co jakiś czas – są generowane przez ZUS nieregularnie stąd otrzymujemy je wybiórczo za wybrane miesiące a nie za konkretne lata. Jeżeli płatnik nie otrzymuje zawiadomień o błędach to wcale nie oznacza, że jego dokumentacja jest prawidłowa. Płatnik otrzyma informację o nieprawidłowościach za rok, dwa, pięć….

Trzeba pamiętać również, że zawiadomienia o błędach pokazują tylko część nieprawidłowości w złożonej dokumentacji. Bardziej dokładny jest nasz dzisiejszy Interaktywny Płatnik Plus a część błędów nie jest widoczna nawet w IPP.

Korekty ZUS niestety się nie przedawniają i nieprawidłowości w dokumentacji z okresu 1999-2016 płatnicy składek będą wyjaśniać i korygować jeszcze przez wiele lat.

Jestem specjalistą w zakresie korygowania dokumentacji ZUS. Mam w tym kierunku bardzo dużą wiedzę i bogate doświadczenie, które pozwalają na fachowe poprawienie błędnie sporządzonej dokumentacji - do tej pory korygowałam dokumentację ZUS ponad 120 płatnikom. Korygowałam dokumenty małym i dużym firmom, często w procesach przejęć płatników. Zajmuję się korygowaniem dokumentów ubezpieczeniowych od 2000r. Doskonale znam program Płatnik oraz zasady korygowania dokumentów stąd koryguję dokumenty skutecznie a firmy ze mną współpracujące na zawsze pozbywają się zawiadomień o błędach, ale również pism z informacjami o nieprawidłowościach w dokumentach złożonych za konkretnych pracowników.

Usługa korygowania dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej ZUS poprzedzona jest audytem dokumentacji i dostosowana do potrzeb klienta. Może być to jednorazowa usługa jak również stała współpraca.

Zapewniam 100% skuteczności i udzielam 12-miesięcznej gwarancji na korygowaną dokumentację.

Jako specjalista w zakresie kadr i płac szczególną wagę przywiązuję do ochrony danych osobowych i RODO – przestrzegam przepisów prawa, zapewniam ze swej strony zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i dbam o przestrzeganie zasad etyki zawodu, który wykonuję. 

Od 2019r. oferuję również usługę przygotowania raportów informacyjnych ZUS RIA dla pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w latach 1999-2018 ( przekazanie do ZUS dodatkowych raportów ZUS RIA dla tej grupy zatrudnionych umożliwia pracodawcy skrócenie okresu przechowywania ich dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat).

Jeżeli chcesz się pozbyć uciążliwych zawiadomień o błędach i problemów z ZUS zapraszam do współpracy.